DIAMONDS ARE FOREVER SO IS YOUR LEGACY

לשבץ סיפור חיים בתכשיט חותם על זמני

יש אנשים שמספרים סיפורים, יש חברות שמייצרות תכשיטים
B-About מעצבת תכשיט שהוא סיפור, מתנה אישית
 שמשאירה את הבלתי נשכח

Dimond

מה הצלחתם להשיג בחייכם? מה הסיפור שלכם?
למה אנשים כל כך אוהבים אתכם? ומה אתם מבקשים לזכור מהם?
את התשובות לכל השאלות האלה B-About מספקת בתכשיט לגאסי,
משובץ ביהלומים, אבני הדרך שלך.

8facetGold

B-About Based on your true story

המפגש שלנו אתך מוליד חוויה. חוויה ותכשיט. תכשיט שהוא אמירה אישית

DIAMONDS ARE FOREVER SO IS YOUR LEGACY

לשבץ סיפור חיים בתכשיט חותם על זמני

יש אנשים שמספרים סיפורים
יש חברות שמייצרות תכשיטים
B-About מעצבת תכשיט שהוא
 סיפור, מתנה אישית
 שמשאירה את הבלתי נשכח

Dimond

מה הצלחתם להשיג בחייכם?
מה הסיפור שלכם?
למה אנשים כל כך אוהבים אתכם?
ומה אתם מבקשים לזכור מהם?
את התשובות לכל השאלות האלה
B-About
מספקת בתכשיט לגאסי,
משובץ ביהלומים, אבני הדרך שלך.

8facetGold

B-About Based on your true story

המפגש שלנו אתך מוליד חוויה. חוויה ותכשיט. תכשיט שהוא אמירה אישית

חפצים מספרים משמעות

דמיינו שהסיפור שלכם ממשיך

B-AboutLogoS

צורפת רגע, מילה, מקום, צחוק שהתגלגל, תבלין מהשוק,
 ריח של סיר מלא חום ופתיתים של זיכרונות שתרצו שינצנצו תמיד.

” אני אוהבת שמדובר בתוצר ייחודי שלי, שאין עוד אחד כמותו, עם תוכן פרטי ואישי שלי 

איילת קינן פלוצר

” כשהצמיד עליי אני מרגישה שכל אוהביי בחיי אתי. גם אלה שאינם כבר אתנו”

איריס ליבוביץ

” מעבר ליופיו, הצמיד מזכיר לי חוויות ועקרונות בחיי, הוא מאוד פרטי ועם אייקונים שרק אני מבינה את משמעותם ” 

שר פרוכטר

אף אחד לא חי לנצח, אבל כל אחד יכול להשאיר משהו שכן

Dimond

לרקום חלומות, ללקט זיכרונות, לצרוף מלים.
לגעת
במקומות שמהם נטווים סיפורים, נוצרת מורשת, נבנית משמעות.
העתיד
בנוי מסיפורי עברהכול מתחיל באותה מורשת סמויה מעין,
 הקשר שאנו מבקשים להשריש.