כתבי עת אישיים

על ארבע מחברות
דיברה התורה

אמא הייתה אומרת – תבנית לליקוט ציטוטים של אמא. 

במלים של אבא – מחברת לאיסוף דברי התבונה אומר אבא יודע. 

סיפורי סבתא – בישולי דייסות צריכים מקום לכתוב אותם. 

ציטוטף – הילד גאון, וכולם צריכים לדעת את זה. 

 

להזמנת סט מחברות לשימור לגאסי